Om oss

Samfunnet rundt oss går naturlig nok videre raskere enn vi berørte noen ganger klarer. Derfor har støttegruppen fortsatt en viktig jobb å gjøre. Vi prioriterer å legge til rette for likemannstøtte for de rammede og skape møteplasser hvor vi kan dele opplevelser, tanker og erfaringer – eller bare gjøre noe hyggelig sammen med andre som er berørt på samme måte som oss selv.

Samtidig ivaretar støttegruppen en viktig oppgave ved å være et kontaktpunkt mot offentligheten, mediene og myndighetene, og ved å tale våre medlemmers sak.

Støttegruppen i Nord-Trøndelag har de siste årene mangedoblet sitt medlemstall og er nå oppe i over 140 medlemmer. I januar hvert år arrangerer vi vår faste tur til Åre i Sverige hvor vi kombinerer årsmøte med viktig likemannstøtte. 

 

Styret i fylkeslaget Nord-Trøndelag
2019/2020

Kristine Sandberg (leder)
Ann Mari Okkenhaug
Berit Reistad
Kjell Vidar Sandberg

Epost:

 

Organisasjonsnummer: 9976.59864
Bankkontonr. for de som ønsker å bidra til vår drift: 8601.38.08564.